Werving & Selectie

Bureau de Bedoeling ondersteunt en begeleidt organisaties in het publieke domein bij het zoeken naar en selecteren van bestuurders en toezichthouders. Onze werkwijze kenmerkt zich door anders kijken en beter luisteren, wat in samenspel met betrokken medewerkers uit de organisatie leidt tot wijzer beslissen.

Het begint met een doordachte profielschets waarin wordt beschreven wat de organisatie verlangt van een opvolger of van een nieuwe rol in de organisatie. We formuleren dat door precies te zijn, zonder de werkelijkheid plat te slaan. We beschrijven wat we van kandidaten verwachten, zowel persoonlijk als professioneel, welke paradoxale kwaliteiten ze mogen meebrengen en maken zo samen met de opdrachtgever al voorzichtig kennis met de nieuwe collega.

De zoektocht naar nieuwe bestuurders of leden van een raad van toezicht zien we als een gezamenlijke opgave. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat middels gestructureerde interviews, kennis van de functie en de biodata van een kandidaat goede voorspellers zijn van de kans van slagen bij het zoeken naar de juiste opvolger(s). Daarom ontwerpen we vooraf voor elke kandidaat een eigen gesprek, passend bij de functie én bij de kandidaat.

Het is een proces waarin we samen kijken, luisteren en betekenis geven. Door precies te zijn in observaties, eerlijk interpretaties te delen en een zo objectief mogelijk oordeel te vormen. Dat mag u als opdrachtgever en kandidaat verwachten van Bureau de Bedoeling. Anders, beter en wijzer.

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging als bestuurder of toezichthouder?

Maak een afspraak met Robbin Haaijer. Stuur een mail naar robbin@bureaudebedoeling.nl of bel naar 085-0250121.