Bureau de Bedoeling is een waarden gedreven adviesbureau in de publieke sector.

Wij maken samen met onze opdrachtgevers een betere toekomst voor jongeren door te werken aan de volgende vraagstukken.

Samenwerking

Binnen en tussen organisaties komt het geregeld voor dat individuele en/of collectieve belangen niet in dezelfde richting wijzen. Dat is niet op te lossen met een moreel appèl aan de ander: ‘we doen het toch allemaal voor de jongeren’? Want de ander is niet immoreel en toch verschillen de belangen. Een oplossing vind je door te kijken door de bril van de ander. Dat vraagt om vaardigheden zoals nieuwsgierig zijn, luisteren en met open vizier de dialoog aangaan. Vaardigheden die aan te leren zijn, want samenwerken is een ambacht.

Onderzoek

Je vertrekpunt beïnvloedt het ontwikkelingspad. Aan de start van veel veranderingen en ontwikkelingen bevindt zich daarom een onderzoeksvraagstuk. Door de eindgebruikers (jongeren, ouders, burgers) bij het in kaart brengen van de situatie te betrekken, leg je de basis voor wijzere beslissingen in de toekomst. Leer jezelf anders kijken en beter luisteren. Door samen te kijken naar de huidige situatie ontdek je beter voor welk vraagstuk je staat. Daar heb je geen dikke beleidsrapporten voor nodig, maar één of twee A4-tjes, kernachtig, feitelijk en doelgericht.

Ontwikkeling

Hoe doen we het morgen iets beter dan vandaag en zetten we vandaag een stapje vooruit ten opzichte van gisteren? Voor ontwikkelingsvraagstukken bestaat geen panacee. Soms ligt de sleutel in training, soms in het uit de weg ruimen van belemmeringen, soms in het beter benutten van potentieel, bij een individu of in een groep. Wel is het binnen organisaties van belang dat je het met mensen samen doet. Anders blijven de dingen bij het oude; bestaande gewoonten zijn er omdat ze op zeker moment waardevol zijn geweest. Het gaat erom dat je sámen vanuit elkaars perspectief leert kijken, in de wetenschap dat er altijd dingen fout zullen gaan en dat mislukkingen onderdeel zijn van het lukken.

Verandering

Een veranderingsvraagstuk verschilt van een ontwikkelingsvraagstuk doordat het doel bij vertrek helder is. Het gaat over andere output of een andere manier om die output te leveren. Soms omdat daar binnen de organisatie consensus over bestaat, soms door een noodzaak van buitenaf. Hoe dan ook is het relevant om de mensen die iets van de verandering gaan merken, er zo snel mogelijk bij te betrekken. Laat ze meeproduceren, laat ze een eerste ontwerp maken of daarop reageren, zodat ze mede-eigenaar worden van de oplossing. En houd in gedachten dat een verandering flexibel moet blijven. Het gaat niet om het ontwerp, maar om de uitvoering van het ontwerp. Veranderen is werk in uitvoering.

Toekomst

Waar gaan we naartoe met onze school, onze organisatie, onze regio, onze samenwerking? Nadenken over de toekomst is van belang omdat het richting geeft. Samen zet je koers, niet naar een stip op de horizon, maar in de ríchting van de horizon. Je hebt te maken met de zee en met de wind, maar je staat zelf aan het roer. De beste manier om je toekomst te voorspellen is deze zelf mee te creëren. Met open ogen, in het besef dat er ook veel is wat je wél overkomt.

Opvolging

De zoektocht naar een nieuwe bestuurder of leidinggevende eindigt niet bij de plaatsing van een passende kandidaat, dan begint het pas. Het is in de eerste maanden dat het succes van een plaatsing mede wordt bepaald. Hoe zit deze organisatie in elkaar? Wat moet hier gebeuren? Waar kan ik bijdragen en hoe? Ook voor de ‘juiste persoon op de juiste plek’ is een sparring partner in deze periode van grote waarde. Een opvolgingsvraagstuk is pas opgelost als de eerste honderd dagen succesvol achter de rug zijn.