ONZE OPDRACHTGEVERS AAN HET WOORD

Over Robbin Haaijer

“In de ontmoetingen die ik de afgelopen jaren met Robbin had, ben ik hem vooral gaan waarderen om wie hij is; iemand met een open vizier, die luistert naar wat gezegd wordt. Maar ook vooral ter tafel brengt wat juist niet gezegd wordt en relevant is om (weer) in beweging te komen.

Robbin zal niet voor de snelle oplossing gaan, niet voor de makkelijke oplossing die alleen op korte termijn scoort of geruststellend is, niet voor een afvinklijstje dat schijnveiligheid biedt. Juist wél voor die dingen die een duurzame en impactvolle bijdrage leveren aan de waarde en de bedoeling van de mensen in een organisatie.”

Niels Strolenberg
Bestuursvoorzitter Stichting Spelenderwijs Hoogeveen

Over Naima Rahmouni

“Naima is voor ons een inspirerende persoonlijkheid die mensen kan motiveren door haar vasthoudendheid, doelgerichtheid en enthousiasme. Ze is enorm begaan met een organisatie als geheel en de mensen om haar heen, door stil te staan bij de bedoeling: de leerlingen centraal. Naima is benaderbaar en staat altijd klaar om te helpen. Door haar creativiteit, vrolijkheid en bevlogenheid bezit zij het vermogen om kansen te zien, te benutten en bespreekbaar te maken en mensen aan zich te verbinden.

Samenwerken met Naima betekende voor mij persoonlijk: iemand hebben die je vertrouwt, iemand hebben om op terug te vallen. Naima was een pittige, maar prettige sparringpartner op menselijk en zakelijk gebied.”

Anjo Sanders
Schoolleider Saltho Onderwijs Het Vada College te Boxtel

Over Robbin Haaijer

“Onderwijsgroep Amstelland wilde een nieuwe koers voor haar organisatie, gedragen door de ontwikkelingen in de samenleving en tegelijkertijd door collega’s, stakeholders, ouders en kinderen.

Robbin heeft een zeer inspirerende rol gespeeld in dit proces. Daar waar ik als bestuurder weer even wilde controleren, stelde hij vragen over eigenaarschap en vertrouwen: durf je los te laten? Durf je het proces aan al die andere krachten over te laten? Samen op weg, een echte co-creatie, dat vraagt scherpte en moed. En een critical friend.

Als je Robbin vraagt om mee te denken, weet je zeker dat het spannend en anders wordt, veel mooier ook … En zo moet het gaan!”

Marlies Verkuijlen
Voorzitter College van Bestuur Onderwijsgroep Amstelland

Over Robbin Haaijer

“Robbin is onze ‘trusted advisor’. We werken al jarenlang in wisselende intensiteit samen, waarbij Robbin ons op verschillende momenten en vanuit verschillende rollen ondersteunt.
Hij adviseert over samenwerking, over opvolging en daagt ons uit over de toekomst. Altijd vanuit een positief kritische blik en buiten de bekende oplossingsrichtingen. Daarbij is de vorm die hij hanteert heel prettig: hij staat naast je, maar neemt nooit de regie over. Dat voelt prettig: iedereen is even belangrijk in het proces. Bijzonder is dat hij altijd tijd voor je heeft als het nodig is. En last but not least: hij is altijd op de hoogte van alle relevante onderwijskundige ontwikkelingen.”

Marc Schijff
voorzitter Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest

Over Robbin en Patrick

Hoe kunnen wij door professionalisering een volgende stap in onze ontwikkeling zetten? Zelf krijgen we dat onvoldoende scherp, we zijn te zeer onderdeel van het verhaal. Maar een blik van buiten helpt. En het voorjaar van 2020, halverwege de beleidsperiode van ons ondersteuningsplan, was een aangewezen moment.

Verrassend vonden we dat Robbin en Patrick al na de eerste vijf gesprekken patronen in de organisatie bloot wisten te leggen. Daarop hebben we besloten nog eens achttien gesprekken te laten voeren, dwars door de organisatie heen. Zo ontstond een 360 gradenbeeld. Dat leidde tot een advies en daar hebben we onze volgende beleidsmiddag aan gewijd. Bureau de Bedoeling heeft die middag in overleg met ons georganiseerd, in een online vorm die (mét home-bioscoop en borrelbox) in goede aarde viel.

Wat ik anderen wil meegeven is dat het niet erg is als het in de organisatie eens niet zo lekker loopt. Zie het als een aansporing om even stil te staan, ook bij het goede dat er is, en van daaruit weer door te ontwikkelen.

Anita Gelmers-Groen, adjunct-directeur coöperatie Passend Onderwijs Almere

Karel Vogel, begeleider onderwijs bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere