Strategie

Complexe vraagstukken, rijke oplossingen

Diversen


Een essay over een andere kijk op strategie
Anders kijken naar strategie (2)

Anders kijken naar strategie (2):
in gesprek met Annet Kil en Astrid Ottenheym
Strategie ontstaat waar je werelden samenbrengt

Anders kijken naar strategie (3):
in gesprek met Astrid Berendsen en Jan Bot
Bewegen is relevanter dan planmatig handelen

Anders kijken naar strategie (4):
in gesprek met Harrie Bakker en Linda Meijer
Van collectief bewustzijn naar individueel handelen

Van collectief bewustzijn naar individueel handelen:
strategie als werkwoord (slot)
Complexe vraagstukken, rijke oplossingen

Complexe vraagstukken, rijke oplossingen
Kleine vaardigheden, grote gevolgen

Naar een andere (bestuurs)cultuur
Verrijk de wereld, ga een vriendschap aan

Robbin Haaijer en Yassin Elforkani in gesprek over diversiteit
Leidinggeven in crisistijd

Leidinggeven in crisistijd (1):
Robbin Haaijer in gesprek met Erik Wegewijs
Leidinggeven in crisistijd: Yassin Elforkani

Leidinggeven in crisistijd (2):
Robbin Haaijer in gesprek met Yassin Elforkani
Een kleine stap kun je vandaag nog zetten

'Een kleine stap kun je vandaag nog zetten'
zaadjes planten voor een duurzaam leven
Knokken om je potentie waar te maken: het verhaal van Sümer Şen

Knokken om je potentie waar te maken:
het verhaal van Sümer Şen
Knokken om je potentie waar te maken: het verhaal van Glenn Ederveen

Knokken om je potentie waar te maken (2):
het verhaal van Glenn Ederveen
Knokken om je potentie waar te maken (3)

Knokken om je potentie waar te maken (3):
het verhaal van Marije Kromkamp

Lezenswaardig

Een boek over de zwarte kant van organisaties

Recensie van 'Oneindige wijsbegeerte van het management' door Harm Klifman
Blij met een boek

Blij met een boek: Harm Klifman wil (jonge) mensen tot lezen aanzetten
Cicero leest Covey

Een prachtig boek van Harm Klifman;
over retorica in populaire managementboeken
Na de Bataclan

Recensie van het boek van Georges Salines
en Azdyne Amimour door Harm Klifman
Is alles retorica geworden?

Een kort essay van Harm Klifman
over retorica in onze dagelijkse communicatie