Publicaties

Complexe vraagstukken, rijke oplossingen

Complexe vraagstukken, rijke oplossingen

Vraagstukken die ertoe doen, verdienen een aanpak die ertoe doet. En dan hebben we het niet per definitie over grote interventies of ingewikkelde scenariotrajecten…

Lees meer
Anders kijken naar strategische planvorming

Anders kijken naar strategische planvorming

Elk jaar zien in het onderwijs honderden strategiedocumenten het licht…

Lees meer
Interview Sumer Sen

Interview Sumer Sen

Ze zijn er: de jongeren die na een moeilijke schoolloopbaan hun talenten volledig waarmaken, dankzij hun eigen…

Lees meer
Kleine vaardigheden, grote gevolgen

Kleine vaardigheden, grote gevolgen

Als het samenspel rond complexe vraagstukken niet goed verloopt, komt dat vaak gewoon doordat we niet goed luisteren, waarnemen en vragen stellen. Dat is met simpele handgrepen te verbeteren. Door alert te zijn op je eigen kleine vaardigheden en zet je de toon voor een andere (bestuurs)cultuur.

Lees meer
Goed bestuur vraagt vooral om wijsheid

Goed bestuur vraagt vooral om wijsheid

Er is in vijftien jaar veel veranderd in het bestuur van het onderwijs. Maar is anders ook altijd beter? Niet vanzelf. Er lijkt iets te missen wat juist in deze tijd vol complexiteit hard nodig is, schrijft Harm Klifman.

Lees meer