Bureau de Bedoeling interim management

 

Net als wij, werken de interimmanagers die wij inzetten anders, beter en wijzer. Tenminste als de situatie erom vraagt. We helpen hierbij door samen met hen betekenisvolle plekken te bezoeken en betekenisvolle mensen te ontmoeten. Plekken en mensen die ons iets leren over het Nederland van Nu. Dat vinden we belangrijk. Want laten we nou eerlijk zijn, hoe kan je van betekenis zijn als je Nederland – in alle verschillen en overeenkomsten – niet kent.

U mag van ons verwachten dat onze “ interimmers “ in onze waardevolle ontmoetingen met elkaar werken aan hun professionalisering. Iedereen wordt immers beter van professionele reflectie.

Wij stellen uw en onze maatschappelijke opdracht voorop en zijn transparant. We luisteren naar onze opdrachtgevers en geven samen met hen – vaak vanuit meervoudig perspectief – betekenis aan de opdracht. De interim bestuurders, schoolleiders en managers die wij inzetten, begrijpen het belang van een opdracht en voegen hun eigen perspectief toe.

Wij snappen ook dat u behoefte heeft aan transparantie over tarieven en marge. Het uurtarief van de interimmanager hangt samen met de opdracht. Hiervoor ontvangt u een interimmanager die weet wat zich afspeelt in het Nederland van Nu inclusief schaduwmanagement/-coaching. Ook kunt u als opdrachtgever deelnemen aan onze gezamenlijke professionaliserings- en ontmoetingsdagen.

Voor meer informatie mail met info@bureaudebedoeling.nl.

*voor alle publieke opdrachtgevers hanteren we transparante uurtarieven die gerelateerd zijn aan de geldende Cao’s en bijbehorende maximum van de WNT.