De bedoeling volgens Andre de Best

“Pas als je de bedoeling kent, kun je het goed doen”

Als groepsleerkracht was de spannendste schooldag de eerste in het schooljaar. Dan zaten er nieuwe kinderen in de klas die je nog moest leren kennen. En de kinderen moesten jou leren kennen. Een verzameling van karakters en talenten die samen een groep vormen. Het belangrijkste vond ik als leerkracht, dat iedereen veilig zichzelf kon en mocht zijn, maar wel rekening moest houden met elkaar. Vanaf dag 1 maakte ik de kinderen duidelijk wat er van ze verwacht werd en wat ze van mij konden verwachten. Het was belangrijk om dit, zeker de eerste weken geregeld te herhalen, tot het een vanzelfsprekendheid werd.

Als directeur en bestuurder heb ik door de jaren heen ontdekt dat, wat er gebeurt in de eerste schoolweken, lijkt op de eerste werkweken in een nieuwe organisatie. Het verschil is alleen dat de organisatie al bestaat en dat jij nieuw binnenkomt…. Dat vraagt om geduld en nieuwsgierigheid. Het is van groot belang om de organisatie snel te leren kennen. Dat lukt alleen als je in gesprek gaat met de mensen die in die organisatie werken. Door de juiste vragen te stellen kom je erachter wat het gezamenlijk doel van de organisatie is en wat het persoonlijk doel van de medewerkers. Het is mijn bedoeling om deze twee te verbinden en de talenten van mensen daarbij optimaal te benutten.