De Bedoeling van Robbert Verhoeven

Voor mij is school een plek waar de maatschappij samenkomt. De “werkplaats” van waaruit leerlingen doorgroeien tot een volwaardig burger in de samenleving. Voor mij is de school een gemeenschap; iedereen telt en iedereen doet mee. Vanuit vertrouwen en veiligheid de kansen benutten die we met elkaar hebben. Denkend vanuit de bedoeling en dus vanuit het kind. Zo staan we samen sterk, hebben we elkaar nodig en dat maakt onderwijs iedere dag anders en iedere dag een stukje beter. Samen het onmogelijke mogelijk maken. Alleen in samenwerking met leerlingen, ouders en het team kunnen we een gezamenlijke ambitie creëren en waarmaken. Daar zet ik mij graag voor in, daar wil ik me graag aan verbinden.