De Bedoeling van Marion

Voor mij is Bureau de Bedoeling vooral ‘anders’: onderscheidend in denken, doen en kijken. Geen voorspelbare oplossingen of uitkomsten, niet het geijkte pad volgend. Geen voorgeschreven richtlijnen, geen vooroordelen. Ruimte om vrijuit te denken, te doen en naar een vraagstuk te kijken, om vervolgens samen naar een oplossing of antwoord toe te werken. Met lef, creativiteit en passie en vooral: met elkaar.