De Bedoeling van Igor

Voor mij gaat het erom dat een situatie klopt, dat er een zekere ordening in de wereld is: de mensen, de inhoud, de middelen en de plekken. Dat is voor mij schoonheid, in de ruimste zin van het woord. In een organisatie draag ik er als adviseur of procesbegeleider het liefst aan bij dat deze dingen met elkaar in lijn komen én dat er ruimte blijft om te experimenteren. Een spannende balans.

Waar ik nodig ben, ga ik heen en dan is de intentie belangrijker dan de rol die ik krijg. Vaak zorg ik bij organisaties voor verbinding door het ´toeval te organiseren´. Mijn hoofd is een creatieve bron vol namen, vormen, inhoud en plaatsen. Wat als we hier een ontmoetingsplek creëren? Wat als we mensen met niet voor de hand liggende perspectieven uitnodigen om mee te praten? Onverwachte verbindingen leiden tot nieuwe wegen en nieuwe inzichten. Zo ontstaan de mooiste netwerkstructuren.

Ontwikkeling en groei vind ik het mooiste dat er is! Het maakt me onrustig als organisaties stilstaan; ontwikkeling zit in mensen, dat is onze aard. Dan geniet ik ervan om vragen te stellen, uit te nodigen tot een ander perspectief, om zo een pad naar nieuwe energie te vormen. Mijn bedoeling is om maatschappelijke organisaties te helpen om te doen wat ‘het goede’ is. Als mensen hebben we zóveel potentie. Laten we samen die ruimte pakken en doen wat nodig is voor de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.