De Bedoeling van Igor

Ik houd van schoonheid in de ruimste zin van het woord. Voor mij gaat het erom dat een situatie klopt, dat er een zekere ordening in de wereld is: de mensen, de inhoud, de middelen en de plekken. In organisaties draag ik er als adviseur of procesbegeleider het liefst aan bij dat deze dingen met elkaar in lijn komen én dat er ruimte blijft om te experimenteren. Een spannende balans.

Waar ik nodig ben, ga ik heen en dan is de intentie belangrijker dan de rol die ik krijg. Vaak zorg ik bij organisaties voor verbinding door het ´toeval te organiseren´. Mijn hoofd is een bron vol namen, situaties, methoden en plaatsen. Wat als die twee mensen eens met elkaar gaan wandelen? Wat als we hier een ontmoetingsplek creëren? Onverwachte verbindingen leiden tot nieuwe wegen en nieuwe inzichten. Zo ontstaan de mooiste dingen.

Ontwikkeling en groei vind ik het mooiste dat er is! Het maakt me onrustig als organisaties stilstaan; groei zit in mensen, dat is onze aard. Dan geniet ik ervan om vragen te stellen, uit te nodigen tot een ander perspectief om zo een spiegel naar waarheid te zijn. Mijn bedoeling is om maatschappelijke organisaties te helpen om te doen wat goed is. Als mensen hebben we zóveel potentie. Laten we samen die ruimte pakken en doen wat nodig is voor de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.