De bedoeling van Harm

Wat mij aanspreekt in Bureau de Bedoeling is het lef om ongebaande wegen te gaan en over schuttingen heen te kijken. En de creativiteit om leerervaringen te organiseren die raken aan het echte leven. Mooi is ook dat Bureau de Bedoeling de meerwaarde van diversiteit wil aanboren. Heel misschien kan ik daarin iets kwijt van mijn fascinatie voor ‘wat werkt in taal’. Van de filosoof Eugen Rosenstock-Huessy leerde ik dat de taal wijzer is dan degenen die haar spreken. Welnu, die wijsheid kom ik graag op het spoor en breng ik met liefde in, in de hoop dat ook anderen zich het ernstige én plezierige belang van taal gaan realiseren. Dat is mijn bedoeling.

Harm Klifman