BdB groeit!

Portret Andre de BestOnlangs heeft André de Best zich aangesloten bij Bureau de Bedoeling. Zijn jarenlange ervaring als schoolleider en directeur-bestuurder in het primair onderwijs zet hij graag in om mensen en organisaties te helpen terug te komen bij de bedoeling. Wat is eigenlijk onze kernopdracht? Waar steken we onze tijd en energie in? Hoe zorgen we dat iedereen weer de dingen doet die passen bij zijn of haar talenten en taken, waardoor onze organisatie beter gaat draaien? André doet op dit moment voor BdB een interimopdracht in het basisonderwijs en is daarna beschikbaar voor advies op onderwijskundige en organisatievraagstukken en het begeleiden en coachen van directeuren.

Persoonlijk kennismaken met André?

Mail naar andre@bureaudebedoeling.nl of bel 06-23 38 39 57.

Dit is de Bedoeling van André.

Marieke Giebels bij BdB

Op 1 april heeft docent en coach Marieke Giebels zich aangesloten bij Bureau de Bedoeling. Na haar opleiding aan de Toneelacademie in Maastricht heeft zij zich gespecialiseerd in non-verbale communicatie. Zij werkt vanuit de overtuiging dat er schoonheid zit in kwetsbaarheid en dat het open kijken naar jezelf en anderen ingangen kan bieden naar oplossingen voor grote problemen.

Vanuit haar gecombineerde ervaring als acteur en docent/coach werkt Marieke veel met leidinggevenden die zichzelf anders willen leren reguleren. Bijvoorbeeld om beter te kunnen omgaan met spanning die zij ervaren (denk aan spreken in het openbaar) of met spanning in contacten met anderen. Ook helpt zij professionals die beter willen leren omgaan met medewerkers of cliënten die kampen met onrust of angststoornissen.

Marieke is een van de twee docenten in Nederland die gecertificeerd zijn voor het werken met de Alba-methode, een neurowetenschappelijke theorie voor interventie in groepen. Deze benadering is onder meer interessant voor leidinggevenden die in een groep op een nieuwe manier positie willen leren innemen. Daardoor vervalt de groep niet langer automatisch in dezelfde dynamiek, maar wordt het mogelijk hier actief verantwoordelijkheid voor te nemen.

Persoonlijk kennismaken met Marieke?

Mail naar marieke@bureaudebedoeling of bel 06-42 30 47 62.

Dit is de Bedoeling van Marieke

 

 

 

We hebben het CRKBO-keurmerk!

Goed nieuws voor iedereen die bij ons leergangen, trainingen of andere opleidingen volgt: Bureau de Bedoeling is een CRKBO-geregistreerde instelling. Onze opleidingen voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Dat betekent dat je verzekerd bent van kwaliteit én dat al onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW.

Een nieuwe weg

Ergens aan beginnen vraagt moed. Ergens samen aan beginnen, vraagt extra moed. En geeft energie. Met deze gedachten begonnen we aan Bureau de Bedoeling. Twee vrouw en één man sterk. Ondertussen zijn we al een clubje, een netwerk of een gemeenschap. In ieder geval zijn wij trots op wat het is en waar we staan. Maar in het wij en in ons samenspel zijn ook drie ikken verbonden. Drie afzonderlijke ikken met eigen kwaliteiten, ambities en dromen, en die blijken voor één van ons toch minder goed te passen dan verwacht.

Marion heeft er na lang wikken en wegen voor gekozen om per 1 september weer als freelancer aan de slag te gaan. Dit biedt haar de ruimte om bij meerdere opdrachtgevers in diverse rollen te opereren. Zij wil zich naast het office management en secretaressewerk ook weer gaan richten op interim opdrachten die meer aansluiten bij haar wensen en ambities, zoals leidinggeven, het (re)organiseren van ondersteunende afdelingen en coaching. Werkzaamheden die de komende tijd minder voor de hand liggen binnen de context van Bureau de Bedoeling. Sterker nog, waar de dynamiek en het beroep dat Bureau de Bedoeling op Marion doet, dit soms tegenwerken.

De beslissing van Marion voelt een beetje pijnlijk en een beetje verdrietig. Maar we begrijpen het wel en gaan ervan uit dat we in de toekomst op een andere manier gaan samenwerken.

Gerben Zonneveld bij BdB

Op 1 juni heeft Gerben Zonneveld zich aangesloten bij Bureau de Bedoeling. Gerben is een ervaren en veelzijdige organisatieadviseur met een systemisch perspectief. Hij richt zich in zijn werk op het tot stand brengen en versterken van samenwerking en zorgt dat mensen samen vooruit kijken. Gerben onderscheidt zich met zijn vermogen om tegenstellingen te verbinden, dat wat vast zit in beweging te brengen en het persoonlijk leiderschap in mensen aan te spreken om dat te doen wat het geheel verder helpt. Dit doet hij door leiderschapstrajecten te begeleiden, teams te coachen en veranderprocessen te ondersteunen.

Persoonlijk kennismaken met Gerben?
Mail naar
gerben@bureaudebedoeling.nl of bel 06-22 05 74 17.
Dit is de Bedoeling van Gerben.

Inspiratie in Café de Bedoeling

(door Juliëtte Bouwman)

Cafe de Bedoeling, foto Austin DistelOp 15 mei woonde ik weer een ‘Café de Bedoeling’ bij – virtueel ditmaal. Ook in deze online wereld weten de deelnemers elkaar goed te vinden. Hoe bijzonder is het om je op je eigen plek verbonden te voelen met gelijkgestemden in het hele land! Ook vandaag laat ik me weer verrassen door de opzet en insteek van BdB. Ik kan me niet onttrekken aan het gevoel dat BdB steeds meer op stoom raakt, zijn vorm vindt, terwijl het nooit eenzelfde vorm is.

Bredere kijk

Met mijn entree val ik midden in de column van woordkunstenaar Harm Klifman. Ik heb nooit gedacht in verschillende werelden van taal, maar heb wel beeld bij zijn uitspraak dat ‘woorden figureren in netwerken met andere woorden’ en bij het nut dat het voor ons kan hebben om in situaties op zoek te gaan naar sleutelwoorden of dragende termen.

Perspectieven

Onder leiding van Robbert Braak laten we ons vervolgens inspireren door korte filmfragmenten. Ook ik raak gefascineerd: hoe spelen mensen het spel om iets te krijgen wat ze écht willen? Is daar iets mis mee als beide partijen krijgen wat ze willen? Maar kan ik dit? Ik laat me raken door de onbevangenheid van de overige deelnemers, die zich durven uitspreken. Ik voel de uitnodiging om daarbij aan te haken en merk dat de verschillende perspectieven voor mij allemaal ‘rijk’ zijn. Ik herken de basisgedachte van Deep Democracy: het delen maakt het van iedereen, als je elkaar maar hoort.

Inspiratie en energie

BdB is voor mij een soort vrijplaats waar ik gestimuleerd word mijn gedachten de vrije loop te laten, anderen te horen en mezelf uit te spreken; zijn wie je bent omdat de gezamenlijkheid de ont-moeting is met een hart voor onderwijs waar onze kinderen écht tot hun recht komen. Dat begint bij mensen zoals deze groep, die écht durft anders te denken en te doen. Vanuit deze inspiratie heb ik deze week definitief besloten om mij de komende jaren juist hiervoor in te zetten. Daar hebben alle café-deelnemers aan bijgedragen, en niet in de laatste plaats BdB, dat deze ontmoetingen organiseert. Dank!

Even iets anders…

Een paar dingen die we je op de valreep voor Pasen niet willen onthouden.

Een nieuw gezicht bij BdB

Op 1 april is Harm Klifman toegetreden tot het team van Bureau de Bedoeling. Harm is geen onbekende in het onderwijs. Jarenlang trad hij op als adviseur in governance-vraagstukken en kwaliteitszorg. Die expertises heeft hij inmiddels achter zich gelaten om terug te keren naar zijn ‘roots’: Nederlandse taalkunde en (taal)filosofie.  Zijn eind vorig jaar verschenen boek Cicero leest Covey. Retorica in populaire managementboeken stond op de longlist voor Managementboek van het Jaar 2020. Harm geeft onder meer lezingen en workshops over ‘taal in management’.

Persoonlijk kennismaken met Harm?
Mail naar harm@bureaudebedoeling.nl
 of bel 06 12 35 29 87. 
Dit is de bedoeling van Harm.

Een nieuw kantoor

Eveneens hebben we op 1 april onze intrek genomen op Groot Kantwijk, Bergseweg 28f in Vreeland. Centraal gelegen, goed bereikbaar en toch een oase van rust. Behalve een lekker ruim kantoor hebben we er de beschikking over kleine en grote ontmoetingsruimtes en zelfs overnachtingsmogelijkheden. Ideaal voor trainingen, leergangen en af en toe een BdB-café. We hopen je er snel te kunnen ontmoeten.

Een online leeromgeving

De nieuwe werkelijkheid waarin we leven, heeft ook bij ons diverse ontwikkelingen versneld. De wens om naast een fysieke ook een online leeromgeving te bieden, hadden we al langer. Nu is dat proces in een stroomversnelling gekomen. Onze online leeromgeving – bij gebrek aan beter voorlopig BdB Academy gedoopt – is bijna klaar voor gebruik. Binnenkort komen we met een demo waarin je de mogelijkheden kunt ervaren.

Een virtueel Café (op 15 mei)

En natuurlijk gaan we zelf ook meteen van die online leeromgeving gebruikmaken. Om precies te zijn op de middag van 15 mei, bij ons eerste virtuele Café de Bedoeling. Meedoen? Meld je aan via de chatbot op de homepage of mail naar info@bureaudebedoeling.nl.

Online training socratische gespreksvoering

Geïnspireerd door het onderwijs zijn wij (Bureau de Bedoeling) ook gaan experimenteren. Met alle ongemakken van dien, gewoon doen. Hoe werkt die techniek eigenlijk? Welke techniek is er nog meer? Hoe geven we onze praktijk vorm, zonder fysieke bijeenkomsten?

Lessons learned

Hoogtepunt tot nu toe was de training socratische gespreksvoering door Yassin Elforkani. In dit geval via Teams. En na het eerste ongemak ging het prima. De trainer vanuit de Blauwe Moskee, wij vanuit verschillende (huis)kamers achter onze schermen. Inleiding, kringgesprek, oefening in tweetallen, stukje theorie, in drietallen, nog even brainstormen. In de nabespreking direct onze inhoudelijke, procesmatige en technische lessons learned delen en oogsten.

Diepe buiging

We waren en zijn best trots op onszelf. Tegelijk deed ons dit beseffen wat een geweldige prestatie in het onderwijs is geleverd. Één training op afstand is immers nog iets anders dan onderwijs op afstand. Een groepje van acht maakt nog geen hele klas. Daarom applaus voor de zorg en een diepe buiging voor het onderwijs. Dank jullie wel.

Heb jij binnenkort met een van ons een afspraak of doe je mee aan een van onze activiteiten? We informeren je tijdig over het hoe en wat. Of bel ons, dan zoeken we samen een passende vorm.

‘Een Managementboek moet deugen, maar het mag ook de emotie vinden’

Harm Klifman onderzocht hoe populaire managementboeken de lezer verleiden en overtuigen. Het repertoire van de klassieke retorica blijkt daarbij een belangrijke rol te spelen. Een gesprek over ethos, pathos en logos, met een antwoord op de vraag naar het ideale managementboek.

Het was natuurlijk toeval, maar wel een mooi toeval, dat die twee boeken vrijwel gelijktijdig verschenen: de luxe Nederlandstalige editie van Stephen Covey’s 30-jarige bestseller over De zeven eigenschappen van effectief leiderschap en de veel bescheidener, in eigen beheer uitgegeven studie van Harm Klifman over retorica in populaire managementboeken onder de titel Cicero leest Covey. Waarbij ‘Cicero’ staat voor de retorica, de kunst van het overtuigen, en ‘Covey’ voor het soort boeken waar wij van Managementboek Magazine de kost mee verdienen. Wat Klifman aan die populaire boeken interesseert, is hoe ze ons als lezers verleiden om ze niet alleen te kopen en te lezen maar ook om de visie en de tips van de auteur over te nemen als leidraad voor ons werk of liever nog ons hele leven.

Vanuit zijn achtergrond als neerlandicus en filosoof is Klifman gefascineerd door het spel dat die boeken met ons spelen, met als inzet onze overtuigingen en ons handelen als managers, en onze tijd en ons geld als consumenten. Zijn stelling is dat de retorische middelen die de auteurs inzetten, in niet geringe mate bijdragen aan de populariteit van hun boeken. ‘De gretigheid waarmee ze worden gelezen, wordt veroorzaakt doordat de auteurs de conventies van het genre volgen, door de stijlmiddelen die ze hanteren, door het appèl dat ze doen op de emotie, door de identificatie die ze mogelijk maken met de succesvolle auteur en zijn nog succesvollere voorbeelden.’

 

Taal
Hoe is Klifman daar zo op gekomen? Tot zijn pensionering in 2017 was hij consultant bij B&T, een adviesbureau voor het onderwijs. Daar realiseerde hij zich op een gegeven moment hoe belangrijk taal was in dat vak. ‘Eigenlijk ben je als adviseur altijd met taal bezig, met woorden. Wat de opdrachtgever wil en wat je als adviseur doet, bestaat alleen maar in taal. Maar het beoogt wel iets, het heeft een doel. Dus wat is het, dat die taal van de adviseur wil, en hoe werkt dat in zijn relatie tot de opdrachtgever en diens organisatie?’

‘Er zit veel verborgen filosofie in de taal van de adviseur. Woorden die hun werk moeten doen, woorden die een belofte inhouden, woorden die een perspectief tekenen, woorden die mensen moeten meenemen. Maar wat voor woorden zijn dat dan? Ontologisch, filosofisch, verwijzen ze niet naar de realiteit. Ze verwijzen naar een verwachte toekomst, een beloofde toekomst. Veelgebruikte uitdrukkingen als ‘een stip op de horizon zetten’ en ‘de lat hoog leggen’ zijn niet meer dan metaforen, beelden. Maar als stijlmiddelen hebben ze kennelijk wel een dynamiek waarin mensen handelingspatronen ontwikkelen, waarin ze dingen gaan doen en dingen gaan veranderen. Dus wat gebeurt er in die taal?’

Dat fascineerde Klifman zo dat hij er een studie van begon te maken. Daarbij keek hij ook naar de vele managementboeken die hij als adviseur had aangeschaft. ‘Wat voor taal kwam ik daarin tegen? Een taal vol beloftes en toezeggingen die misschien wel en misschien niet waargemaakt worden, die vaak aan kritiek onderhevig zijn omdat ze zo modieus zijn. Wat voor taal was dat nou precies? En toen kwam ik daar vanzelf op die retorische lading van die teksten. Ik zag hoe er met taal werd gespeeld, met alliteraties, met mooi klinkende afkortingen, met metaforen tegen, met gedachtesprongen die een argument leken maar dat niet waren.’

In die taal zag Klifman veel terug van de klassieke retorica die hij kende uit het werk van de Romeinse advocaat, politicus en filosoof Marcus Tullius Cicero en uit de Nederlandse taal- en letterkunde van de zeventiende eeuw die daar weer op teruggreep. ‘Die tijd, daar kende ik de retorica van. En dat kwam ik gewoon allemaal weer tegen in de managementboeken die ik voor mijn werk las!’ Zo vatte hij de gedachte op om het managementboek eens net zo te gaan bekijken zoals Cicero keek naar de pleidooien die hij hield als advocaat of als senator voor de publieke zaak: ‘Een verhaal van iemand die een overtuiging heeft en die jou daarvan wil overtuigen. Wat zou dat betekenen? Wat ging ik dan zien? Ik zette als het ware de retorica op als een soort duikbril, om onder water dingen te zien die je vanaf de kant niet ziet. En ik zag hoe ze het opbouwden, wat de logica erin was, ik zag de kunstgrepen, de receptuur die ze gebruikten om hun verhaal te vertellen. Niet dat de schrijvers van die managementboeken zich daar altijd of zelfs maar meestal van bewust zijn: ze volgen gewoon de retorische conventies van het genre zoals die in deze tijd bestaan.’

Praktische wetenschap
‘De auteur van een managementboek heeft een verhaal voor de wereld. Hij is een beetje een zendeling, een beetje een verteller. Hij wil je meenemen in zijn overtuiging. Daar kan hij allemaal bedoelingen mee hebben, maar het begint ermee dat hij gelooft in zijn eigen verhaal. Dat verhaal gaat altijd over een mogelijkheid, over een waarschijnlijkheid dat iets kan gebeuren. Het gaat niet over zekerheden, niet over het doorslaggevende bewijs waar de wetenschap naar op zoek is. Aristoteles onderscheidde de retorica al van de wetenschap omdat het niet gaat over bewijsbare dingen, maar over mogelijkheden en keuzes voor het handelen. Een managementboekenschrijver geeft jou een optie voor je handelen. Dat is wat hij doet, niet meer en niet minder. Maar sommige populaire managementboeken overschreeuwen zichzelf een beetje. En dan kom ik Covey tegen, die zelfs gegarandeerde resultaten belooft. Als je zijn principes maar volgt, dan word je vanzelf een effectievere leider en ook nog eens een gelukkiger mens. Met die claim overschrijdt hij een grens: hij belooft dingen die hij echt niet kan waarmaken. Ergens weet hij dat zelf ook wel, want zijn boek staat vol met disclaimers, van ‘spreek mij er niet op aan’, maar hij zegt het wel. Die disclaimers zijn het enige dat hem onderscheidt van een Amerikaanse televisiedominee.’

Retorica valt voor veel mensen samen met retoriek. Dat misverstand wil Klifman graag ophelderen. Bij ‘retoriek’ denkt hij aan holle frasen, aan een lege taal. ‘Dat zie je in managementboeken soms ook wel, maar retorica is meer. Aan de ene kant is retorica een soort wetenschap. We willen weten wat werkt, in een vertoog. Als ik iemand wil overtuigen, wat moet ik dan doen om overtuigend te zijn? Als ik een zaal binnenkom als spreker en het publiek denkt meteen: “Haha, dat rare mannetje? Nee hoor!” dan moet ik heel veel moeite doen om het pleit alsnog te winnen. Dan heb ik in termen van de retorica probleem met mijn ethos, mijn geloofwaardigheid. Daar begint het mee. Dus retorica is een soort nadenken over wat werkt. Maar tegelijkertijd is het ook het resultaat van dat nadenken. Het is een praktische wetenschap die kijkt naar wat werkt, en het bevat de regels voor wat werkt. Dus het heeft ook een normatieve functie. Behalve aan ethos met je ook werken aan je pathos, hoe je inspeelt op emoties bij je publiek. En op je logos, je argumentatie, hoe je inspeelt op het gezonde verstand.’

Onderbouwing
Er is wat betreft die ethos, die pathos en die logos een groot verschil tussen het wetenschappelijke managementboek aan de ene kant en het populaire managementboek aan de andere kant. ‘Het retorisch vertoog zoals je dat in het populaire managementboek aantreft, hinkt op twee typen argumenten. Het ene argument is het enthymema, het andere het exemplum. Het enthymema is net als het syllogisme een hele simpele redenering met twee premissen en een conclusie. Maar een van die premissen wordt weggelaten. Neem Een fan per dag, van Jos Burgers. De uitgesproken premisse daarin is: Geef je een klant meer dan je hem had beloofd cq dan wat hij had verwacht, dan wordt het een fan. De verzwegen premisse is: Iedereen wil veel fans, want dat verdient lekker. Zo’n enthymema van één premisse met één conclusie is voor een retorisch vertoog al bijna voldoende. Meer onderbouwing moet je er rationeel niet van verwachten. Maar voor het geval lezers er toch nog aan twijfelen, vullen de auteurs van die populaire managementboeken hun enthymema’s aan met nog een andere bewijsvorm, het inductieve bewijs van het voorbeeld, het exemplum. In een wetenschappelijk boek over management zou je daar niet mee wegkomen. Als je het hebt over onderbouwing, over bewijskracht, dan zitten de conventies van het populaire managementboek dichter bij de conventies van het zelfhulpboek dan van het wetenschappelijk verhaal.’

Hoe ziet het ideale managementboek er per saldo uit, volgens Klifman? ‘Een goed en echt ideaal managementboek is gebaseerd op een evenwichtige mix. Met in de eerste plaats veel herkenbaarheid voor de lezer, voor de problemen waar die mee zit, voor problemen die hij op koers wil hebben. In de tweede plaats moet het ook een prettig leesbaar verhaal zijn, wat ook stilistisch goed in elkaar zit en de verbeelding stimuleert. En in de derde plaats moet het ook een logisch verhaal zijn. Een verhaal dat de redenen geeft voor de visie, dat de onderbouwing van de propositie niet schuwt. Het ideale managementboek is een bouwwerk. Het begint bij mij als auteur. Ik kom bij jou, bij jouw emoties, maar ik moet je geen knollen voor citroenen verkopen. Een goed managementboek moet deugen, in de klassieke betekenis dat het degelijk is en betrouwbaar. Maar het mag best ook emotie hebben en de emotie bij de lezer vinden.’

 

Bron: managementboekblog door Pierre Spaninks

‘Cicero leest Covey’ genomineerd!

Misschien was je erbij: in september liet Harm Klifman de aanwezigen op ons vrijgezellenfeest door de bril van de retorica naar populaire managementboeken kijken. Onlangs werd bekend dat Cicero leest Covey, zijn boek over dit onderwerp, de longlist voor Managementboek van het jaar 2020 heeft gehaald. Gefeliciteerd, Harm! Op naar de shortlist. Lees ook het interview met Harm ‘Een Managementboek moet deugen’ uit managementboekblog.