De Bedoeling van Robbin

Ik geloof dat er ruimte is. Ruimte om tussen individualisering en globalisering regionaal het verschil te maken. Ruimte voor professionals in de zorg, het onderwijs, de jeugdhulp en andere sectoren. Ruimte om samen oplossingen te produceren met de eindgebruiker, afnemer of cliënt. Ik geloof dat dit kan en dat we de huidige kokers daarvoor moeten afbreken, overstijgen of op zijn minst verbinden.

Ik geloof ook in het oplossend vermogen van mensen. En dat het helpt als (ervarings)deskundigen daarbij een zetje geven. Niet alleen vanuit de klassieke deskundigheid van ‘beter weten’, maar ook vanuit de kunde om samen oplossingen te produceren. Het vraagt wel om moed. Moed om eindgebruikers een gezicht en een stem te geven, uit te gaan van vertrouwen en vermogen in plaats van wantrouwen en onvermogen. Moed om niet voor de intellectueel beste oplossing te gaan, om gelijkwaardig te co-produceren. Moed dus om een nieuw spel te spelen, een ander speelveld te definiëren met andere spelregels en nieuwe spelvormen.

Op dat speelveld staat Bureau de Bedoeling. Een verzamelplaats van goede bedoelingen. Een plek waar we de eindgebruiker in zijn kracht zetten en/of (samenwerkende) organisaties helpen hun cliënten in hun kracht aan te spreken. Een plek waar gelijkwaardigheid vanzelfsprekend is. Samen werken aan merkbare oplossingen. Dat is voor mij de Bedoeling.

De Bedoeling van Ekon

Het liefste werk ik met opdrachten die richting geven en ruimte laten, bij voorkeur in het publieke domein. Opdrachten waarbij overeenstemming tussen partijen niet altijd vanzelfsprekend is en waarbij de controverse niet geschuwd wordt.

In die context probeer ik altijd op zoek te gaan naar de vragen op de antwoorden. En dit zoveel mogelijk met de opdrachtgever, de professionals en de uiteindelijke gebruikers. Daar waar deze drie groepen werken aan gezamenlijke doelen, vanuit gedeelde opvattingen en wensen, is de kans op succes het grootst.

Een sterke focus op het proces en de verhoudingen tussen partijen zorgt voor ruimte voor de inhoud.

Voor het managen van de omstandigheden of randvoorwaarden zoek ik zoveel mogelijk de samenwerking met anderen.

De Bedoeling van Marieke

Vanuit mijn acteurschap wil ik mensen anders leren kijken naar zichzelf en naar elkaar. Het valt mij op dat het gesprek in veel werelden vooral over de inhoud gaat. Mensen hebben wel beelden van elkaar, maar delen die niet. Er is maar heel weinig verbinding.

Ik werk vanuit de diepe overtuiging dat ieder mens gezien wil worden. Om dat in werking te kunnen zetten, moet je eerst zélf goed leren kijken. Pas als je weet wat je moet doen om de ander te zien, kun je leren wat het is om je gezien te voelen.

Woorden zijn hierbij slechts het topje van de ijsberg. Veel communicatie speelt zich onder water af. Daar bevindt zich het non-verbale: alles wat mensen willen, maar niet kúnnen uitspreken. Alles wat pijnlijk is, wat geheim is, waar mensen bang voor zijn.

Als acteur ben ik gespecialiseerd in de taal van het onbenoembare. In mijn sessies wil ik de veiligheid scheppen waarbinnen mensen op een speelse en kwetsbare manier de dynamiek in zichzelf en in relatie met anderen kunnen onderzoeken. Zo kan een opener, zachtere vorm van communicatie ontstaan, waardoor het mogelijk wordt de informatie te delen die ons tot mens maakt.

De bedoeling van Samantha

De Bedoeling van Samantha

“Voor anderen ruimte creëren, dat is wat ik doe. Ik houd van snel schakelen, contacten leggen, netwerken opbouwen. Daarmee ruim ik voor anderen zoveel mogelijk zaken uit de weg. Een paar woorden zijn meestal genoeg, dan weet ik wat er moet gebeuren. Ik regel afspraken, organiseer bijeenkomsten, zoek antwoorden op praktische vragen. En die lastige vergadering met al die verschillende partijen? Die komt als het aan mij ligt vandaag nog rond.

Het liefst zorg ik dat alles in kannen en kruiken is voordat een ander er tegenaan loopt. Want dat geeft lucht. Als mijn collega’s zich niet druk hoeven te maken over de randzaken, kunnen zij zich richten op de dingen die zij als enige of als beste kunnen. Ik ben energiek en zo doe ik ook mijn werk. Ik houd er niet van als de zaken zich opstapelen; als het kan, werk ik ze dezelfde dag nog af. Met overzicht en structuur kan ik productief aan de slag en dan mag er ook wat tijdsdruk bij, daar raak ik niet van in de stress. Ik vind het belangrijk dat jongeren gezien en gehoord worden. Onderwijs kan voor hen echt het verschil maken. Mensen die daaraan bijdragen, ondersteun ik graag. En hoe leuk is het dan om deel uit te maken van een jong bureau en dat verder te helpen groeien?”

De bedoeling van Leon

Het dubbeltje en het kwartje, het jochie en de meneer, de trainer of hé trainert, de stucadoor of de bestuurder, een gebakje of een taartje….

Paradigma’s zijn er in de samenleving volop, in gezinnen, bij sportverenigingen, ook in het publieke en private domein. Samenwerken en onderzoeken hoe we met elkaar leven, samenwerken presteren, out-of-the-box denken, onderzoeken wat de toekomst voor ons in petto heeft, dat zijn vraag stukken die mij bezig houden.

De laatste periode van mijn werkleven zal in het teken staan van het Nederland van Nu en het Nederland van de Toekomst; ieder tijdsgewricht vraagt specifieke leiderschapskwaliteiten.
Met mijn ervaring en inzicht kunnen we samen onderzoeken welke kwaliteiten zichtbaar worden of nog meer zichtbaar kunnen worden.

Ik houd ervan dat het proces in beweging komt, humor mag niet ontbreken.

Heeft u een krachtig-duidelijk-zichtbaar-doortastend en verbindend mens nodig die in het hier en nu aan het werk gaat en toekomst gericht is, dan ben ik, Leon, er voor u.

De Bedoeling van Petra

Het is mijn bedoeling om samen met jou iets nieuws te creëren. Een nieuw beleidsplan, -proces of presentatie. Deze komen tot stand op basis van gelijkwaardigheid in de besluitvorming. Ik ben hierbij geïnspireerd door het Taoïsme. Alles bevindt zich in een perfecte harmonie, die niet statisch is, maar in voortdurende verandering.

Het is als een mobiel (Alexander Calder): ‘n hangende installatie die zachtjes beweegt door de wind. Iedereen beweegt op zijn eigen manier mee en toch blijft het geheel in harmonie. Totdat er iets gebeurt en de omstandigheden veranderen. Dan is alles uit balans. En is het zoeken naar een nieuwe harmonie, net zolang tot je een nieuwe balans vindt met elkaar. Ik vind het ontzettend leuk om dat binnen een proces met de gezamenlijke partners te bereiken.

Draagvlak creëren door gelijkwaardigheid en verbinding is mijn uitgangspunt, de creatieve aanpak is mijn handelsmerk. Door deze opzet en werkwijze creëer ik draagvlak voor de richting van denken, genereer ik nieuwe ideeën en heb ik vele processen begeleid tot een mooi eindresultaat. Dat is de essentie van wat ik doe: ik creëer ruimte zodat anderen kunnen excelleren.